Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala Bucuresti („Societatea”) si imputericitul acesteia agent de asigurare Maftei Cristi, RAF 408754 are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Societatea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de catre clienti.

Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda, clientul declara ca accepta expres ca datele sle personale sa fie incluse in baza de date a Societatii si prelucrate in scopurile mentionate mai jos. Refuzul dvs. determină imposibilitatea crearii contului de utilizator si incheierea asigurarii.

Scopul prelucrarii datelor este: administrarea contractelor de asigurare, studii de cercetare, analiza protofoliului de clienți, acțiuni de directmailing, reclamă, publicitate și marketing al produselor Societății și ale partenerilor acestora, precum și ale societăților din același grup cu Societatea, activități de reasigurare, informarea utilizatorilor / clientilor privind situatia contului lor de utilizator, privind evolutia si starea comenzilor, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul clientilor.

Categoriile de destinatari cărora urmează să li se dezvăluie datele cu caracter personal sunt: angajaţii Societăţii, agenţii de asigurare ai Societăţii care intermediaza vanzarea asigurarilor prin prezentul website, prestatorii de servicii de studii de piaţă cu care Societatea a încheiat contracte de colaborare, reasiguratori, alte companii din același grup din care face parte Societatea, imputerniciti, parteneri ai Societati atunci cand exista un interes legitim (avocaţi, auditori, etc.) autorităţi judecătoreşti, autorităţi fiscale, procesatori și depozitari de baze de date în sistem electronic, autorităţi publice la cererea acestora atunci când există temei legal.

Societatea poate transfera în străinătate datele cu caracter personal cu scop de reasigurare şi de stocare de date, precum şi în alte scopuri în vederea administrării contractului de asigurare.

In cazul in care clientii isi exprima acordul, Societatea va prelucra si/sau transmite datele personale relevante ale clientilor in scop de marketing direct al produselor Societății și ale partenerilor acesteia, precum și ale societăților din același grup cu Societatea. Prelucrarea în scop de marketing direct se va face până la exercitarea dreptului la opoziție.

Datele cu caracter personal furnizate de clienti vor fi prelucrate pe toată durata contractului de asigurare și până la cinci ani după încetarea acestuia sau pe perioada în care se pot solicita drepturi rezultate din asigurare, precum și pe durata stocării în arhiva Societății, conform termenelor de păstrare prevăzute în nomenclatorul arhivistic.

Drepturile conferite de lege clientilor sunt: de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an), de informare, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie si de a solicta stergerea datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale, de adresare în justiţie. Exercitarea drepturilor se face prin cerere scrisă, datată şi semnată transmisa la sediul Societatii. Clientii au dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Dacă unele din datele inscrise in formulare sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Operator date cu caracter personal (scutita de la obligația de notificare, potrivit Deciziei președintelui ANSPDCP cu nr. 200/2015):

Metropolitan Life Asigurari MetLife Europe d.a.c. Dublin Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bd. Lascar Catargiu, nr 47-53, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/135/07.01.2016, având cod unic de identificare 35383464, sucursala din Romania a MetLife Europe d.a.c., o societate irlandeza constituita sub forma de „private company limited by shares”, cu sediul social în 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Irlanda, înregistrată la Oficiul Registrului Societăţilor din Dublin sub numărul 415123 si autorizată de Banca Centrală a Irlandei cu nr. C42062